Om LB Helse

LB Helse er en solid og trygg klinikk med tre avdelinger i Oslo-området

Vi er en kontinuerlig voksende klinikk med tverrfaglig kompetanse, drevet av dyktige og erfarne fagfolk som brenner for yrket.

Historien

I oktober 2018 startet Severin og Idar, som i dag drifter LB helse, opp klinikken underveis i studietiden. 

Et ønske om å kunne drifte sin egen arbeidsplass ble grunnlaget for det som skulle vise seg å være mer enn bare å kjøpe inn en behandlingsbenk og behandle pasienter. Vi ønsket å finne ut av om vi hadde det som skulle til for å holde en bedrift i gang.  
Vi starter opp i et annet navn, og het helt frem til juni 2019, «Klinikk Løkken Brørby». Under «Klinikk Løkken Brørby» hadde vi en bratt læringskurve. Underveis kunne vi luke ut feil og mangler med klinikken, mens vi gjennomførte studier ved siden av. Det var i denne prosessen vi ble sikre på at vi ønsket å fortsette med driften av klinikken. Det var givende, spennende og utfordrende. Navnet Klinikk Løkken Brørby ble endret til LB helse og sommeren 2019 tok vi over lokalene til det som tidligere het Sagene fysikalske – en fysioterapeut-klinikk på Sagene som hadde vært til stede i nærmere 35 år.

Severin som er Hadelending, hadde et ønske om å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og den dag i dag driftes LB helse i Jernbanegata 6, i samme lokaler som fra første dag vi etablerte oss på Hadeland. 

Avsluttende eksamen ble gjennomført i juni 2019. Dagen etter eksamen startet arbeidet med å pusse opp lokalene på Sagene. Vi ønsket en ny start under nytt navn og logo.

Høsten 2019 jobbet vi med å etablere LB helse på Sagene og på Hadeland.

Covid-19 – utfordringer og nye muligheter

I starten av 2020 kom pandemien, covid-19. Vi ble tvunget til å stenge driften i 7 uker. Covid-19 har lært oss å tenke kreativt og bredt. Opp og nedstenging av samfunnet har vært utfordrende, men vi har ønsket forbedre oss hele veien. I august 2020 ble vi oppmerksomme på at vi ønsket å starte klinikk i Gamle Drammensvei 46. Severin og Idar som også jobber som personlig trenere på treningssenteret Evo Stabekk, ble etter hvert ganske godt kjent med lokalmiljøet og menneskene på Evo. Vi forsto at det var behov for våre tjenester på Stabekk. Dette førte til at vi så en mulighet til å starte opp også der. 8.januar 2021 ble kontrakten for LB helse avdeling Stabekk skrevet under, og vi var da i gang med planleggingen på hvordan vi ønsket at også denne klinikken skulle fremstå. I samarbeid med Evo kan vi dermed tilby både trening og behandling på lik linje som Gran og Sagene. 

Vår klinikk baserer seg på at vi ønsker å tilby en tverrfaglig kompetanse. Med både osteopater, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og personlig trening på laget, mener vi at vårt tilbud som klinikk kan bidra positivt til folkehelsen og at du som pasient er godt dekket opp med dine utfordringer knyttet opp til muskel- og ledd.

Vi jobber kontinuerlig med å bli en bedre versjon av oss selv. Vi har mye å lære, men pågangsmotet og et brennende ønske om å hjelpe deg som pasient står i hovedfokus.

Hos oss skal du føle deg i varetatt, trygg og dine utfordringer blir tatt på alvor av dyktige terapeuter!