Fysioterapeut

Priser

Førstegangskonsultasjon: kr 940
Oppfølgende time: kr 820

For å bli autorisert fysioterapeut må man ha fullført minst 3-årig bachelor, samt ett år i turnus. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skade og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Våre fysioterapeuter setter av god tid til deg og dine plager. 

En førstegangskonsultasjon hos våre fysioterapeuter vil bestå av en grundig kartlegging og gjennomgang av sykehistorie. Deretter følger undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av kroppsholdning, bevegelsesmønster og spesifikke tester. Til sammen danner dette grunnlaget for valg av behandling og individuelle målsettinger. Du vil sammen med fysioterapeuten legge en skreddersydd plan for videre oppfølging av dine plager. Førstegangskonsultasjon fysioterapi er satt av til 50 minutter.

En fysioterapeut bruker flere ulike tilnærminger i en behandlingssituasjon og behandlingen er tilpasset pasientens unike behov. Behandling kan for eksempel være bløtvevsbehandling, manuelle leddteknikker, individuelt tilpasset trenings- og/eller rehabiliteringsopplegg, veiledning m.m. Oppfølgende time er satt av til 30 minutter