Klinisk ernæringsfysiolog

Priser

Førstegangskonsultasjon: kr 940
Oppfølgende time: kr 820

En klinisk ernæringsfysiolog har en femårig utdanning fra universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø. De er autorisert helsepersonell som jobber med å forebygge, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander. Er du plaget med mage-tarm-forstyrrelser, spiseforstyrrelser, diabetes, revmatiske sykdommer, eller er du interessert i kostoptimalisering eller vektnedgang? I en tid der «alle» er ernæringseksperter, og motsigende råd florerer i media, er det viktig å vite at det finnes behandlere som baserer seg på god og kvalitetssikret forskning. Vår kliniske ernæringsfysiolog tilbyr kartleggingstimer, individuelt tilpassede kostholdsplaner og tett oppfølging, der pasientens behov står i fokus.   

En førstegangskonsultasjon er satt av til 50 minutter. En grundig kartleggingssamtale for å kartlegge nåværende kosthold, rutiner og utfordringer. Sammen legger dere en plan tilpasset pasientens mål, behov og ønsker. Pasienten trenger ikke forberede seg. Du vil, etter konsultasjonen motta en kostholdsplan satt sammen for dine behov.

Ved oppfølgende konsultasjon vil dere måle effekten av planen. Tidspunkt for andregangskonsultasjon vil avhenge av diagnose/problem og planen som ble satt. Ytterligere justeringer blir gjort ved behov. 

Ved omfattende eliminasjonsdietter som ved IBS og ved dietter for langvarig vektnedgang vil det være behov for/gunstig med flere konsultasjoner.