Osteopat

Priser

Førstegangskonsultasjon: kr 940
Oppfølgende time: kr 820

En osteopat er din individuelle problemløser for muskel- og skjelettplager. Osteopaten finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Behandlingen er basert på en samtale, undersøkelse og tilrettelagt behandling. En osteopat har ulike type teknikker for muskler og ledd. Det kan være lette eller kraftige teknikker, tøyninger, bløtvevsbehandling og manipulasjoner («knekking»). Osteopaten kan også gi deg treningsøvelser eller aktivitetsråd. Som osteopat må man ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager. 

Ved førstegangskonsultasjon settes det av 50 minutter.
Dette gir en god mulighet til nøye å kunne kartlegge plagene dine og å finne ut mer om hvordan dette påvirker hverdagen din. Videre gjøres en grundig klinisk og osteopatisk undersøkelse som kan bidra til å utelukke sykdommer eller skader. Deretter vil vi behandle funnene fra undersøkelsen med ulike manuelle teknikker som er skreddersydd for deg. 

Under den oppfølgende behandlingen vil vi ta utgangspunkt i hvordan kroppen din og du har respondert siden sist du var på behandling. Hva har fungert og hvordan har hverdagen vært. Deretter vil vi videre undersøke og gjennomføre behandlingen ut ifra problematikken og ytterligere tilrettelegge hverdagen din sammen med deg. Ved behov kan du og osteopat benytte treningsprogram eller veiledet trening for din problematikk.

Oppfølgende behandling er satt av til 40 minutter.