Rebecca Ljung (utilgjengelig pga. turnus)

Fysioterapeut

Avdeling: Sagene

Rebecca kommer fra Österbotten i Finland og er autorisert fysioterapeut fra Arcada University of Applied Sciences i Helsinki. Rebecca ble ferdig utdannet i november 2020.

Rebecca kommer fra Österbotten i Finland og er autorisert fysioterapeut fra Arcada University of Applied Sciences i Helsinki. Rebecca ble ferdig utdannet i november 2020.

Rebecca driver med spydkasting på høyt nivå, har en bakgrunn i flere andre idretter, og har gjennom egen erfaring samt utdanningen en bred kompetanse på spesielt rehabilitering og skadeforebygging.

Rebecca har stor interesse for muskel- og skjelettlidelser, og fokuserer på å se mennesket som en helhet. Hun legger vekt på å finne riktig metode og treningsopplegg som passer for akkurat deg og dine mål.