Gina Aas Vissheim

Fysioterapeut

Avdeling: Stabekk

E-post: gina@lbhelse.no

Gina er genuint interessert i muskel-skjelettapparatet. Hun kan tilby treningsveiledning, gruppetimer samt benkbehandling.

Gina er utdannet fysioterapeut fra Oslo Metropolitan University. Hun har arbeidet ett år som turnusfysioterapeut i Kristiansand. Her har hun opparbeidet seg erfaring innenfor elektiv ortopedi, ortopediske traumepasienter, ortopediske geriatriske pasienter samt fysioterapi for barn og unge.

Gina er utdannet profesjonell danser og har flere år jobbet utøvende samt som danseinstruktør for barn, ungdom og voksne. Hun har gjennom arbeid med dansere og gymnaster tilegnet seg erfaring med skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening. 

Gina er genuint interessert i muskel-skjelettapparatet. Hun kan tilby treningsveiledning, gruppetimer samt benkbehandling.