Christian Vikskjold 

Osteopater er autorisert helsepersonell og bistår som en del av den primære helsetjenesten. En osteopat jobber med muskel- og skjelettsystemet, og sammenhengene mellom de fysiske, psykiske og sosiale faktorene som påvirker helsen vår. Dette gjør at osteopater ser smertene i ett større og mer helhetlig perspektiv. 

Tid

En osteopat setter av god tid ved førstegangs- og oppfølgende konsultasjon. En typisk konsultasjon består av en samtale, undersøkelse og behandling. 

Individualisert

Osteopater benytter en rekke manuelle teknikker, blant annet bløtvevsteknikker, artikuleringsteknikker og manipulasjonsteknikker. I tillegg kan øvelser og annen veiledning benyttes. Dette gjør at du som pasient får en skreddersydd behandling tilpasset dine behov, tanker og mål.

Helhetlig

Hva betyr egentlig dette? Osteopati bygges rundt fem modeller; den nevrologiske, den posturale og biomekaniske, den respiratoriske og sirkulatoriske, den metabolske og den biopsykososiale modellen. Med helhetlig behandling ønsker man å påvirke og bedre en eller flere av disse modellene, avhengig av det aktuelt problem. 

Langvarige smerter

Pasienter oppsøker ofte en osteopat ved langvarige plager. Typiske tilstander er tensjonstype hodepine, migrene, nakke-, skulder-, hofte- og ryggsmerter, mage- og tarmproblematikk.