Frida har siden 2017 jobbet som personlig trener og online coach. I 2019 begynte hun på et 5-årig masterprogram i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo. 

Frida har erfaring som satsende fitness-utøver med gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt. Med denne erfaringen vet hun hva som kreves, både fysisk og mentalt for å nå sine mål.

«Jeg jobber systematisk og grundig for å tilrettelegge opplegget etter min klients ønsker, hverdag og målsetning. For å kunne få til dette er det viktig for meg å bli godt kjent med de menneskene jeg jobber med. Gjensidig tillit og en åpen dialog er viktig for meg. Det er mange veier til mål, sammen kommer vi til å finne minste motstands vei for deg. Mitt ønske er å alltid bidra slik at du har de verktøyene du trenger for å ivareta egen helse uten at det går på bekostning av livskvalitet.»